Savant Electronics, Inc.
1670-3, Sec. 1, Huanzhoung road
Taichung, 40761 Taiwan
Phone: 886424525578
FAX: 886424250396